Strona główna
Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1. Dowód własności pojazdu.
2. Dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium UE) lub dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie.
3. Dowód odprawy celnej przywozowej (dla pojazdu sprowadzonego spoza UE).
4. Zaświadczenie VAT-25 z Urzędu Skarbowego (dotyczy pojazdów sprowadzonych z terytorium UE)
5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (dot. samochodu osobowego)
6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym
7. Dowód wpłaty opłaty recyklingowej dokonanej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 (w przelewie wpisać numer nadwozia) - opłacie podlegają sprawy rejestracji samochodów osobowych oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg sprowadzonych do kraju po 31.12.2005r.

Do wglądu:
- dowód osobisty.

Opłaty:
- dowód rejestracyjny - 48,00 zł.
- pozwolenie czasowe - 12,00 zł
- nalepka kontrolna - 16,50 zł.
- nalepki legalizacyjne - 11,00 zł.
- wydanie karty pojazdu - 75 zł.
- opłata ewidencyjna - wysokość zależna od rodzaju rejestrowanego pojazdu:
- samochód - 2,50 zł (ABCDE)
- przyczepa, ciągnik rolniczy, motorower - 1,50 zł (ABC)
- motocykl - 2 zł (ABCD)
- opłata za tablice rejestracyjne:
- samochodowe - 80,00 zł.
- motocyklowe - 40,00 zł.
- motorowerowe - 30,00 zł.
- na przyczepę - 40,00 zł.
- opłata za tablice indywidualne - 1.000,00 zł. komplet, 500 zł 1 szt.

Uwagi:
- dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- w przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.
- jeżeli umowa zakupu pojazdu została zawarta na terytorium RP to podlega ona podatkowi od czynności cywilno-prawnych
- przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy okazać aktualne ubezpieczenie OC pojazdu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz U nr 58, poz. 515 z z późniejszymi zmianami)Dokumenty do pobrania:


Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
2007-12-07 09:47:42(79 KB)


 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.