Strona główna
Rejestracja pojazdu z terenu RP (spoza powiatu oławskiego)
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1. Dowód własności pojazdu.
2. Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego.
3. Karta pojazdu jeżeli była wydana.
4. Tablice rejestracyjne.

Do wglądu:
- dowód osobisty
- ubezpieczenie OC.

Opłaty:
- tablice rejestracyjne zwyczajne:
- samochodowe - 80,00 zł.
- motocyklowe - 40,00 zł.
- motorowerowe - 30,00 zł.
- na przyczepę - 40,00 zł.
- tablice indywidualne - 1.000,00 zł.
- dowód rejestracyjny - 48,00 zł.
- pozwolenie czasowe - 12,00 zł.
- nalepka kontrolna - 16,50 zł.
- nalepki legalizacyjne - 11,00 zł.
- opłata ewidencyjna - 2 zł (ABCD) lub 1,50 zł (ABC) (w przypadku przyczepy, ciągnika, motocykla i motoroweru)

Uwagi:
- pojazd z urzędu jest rejestrowany czasowo na okres do 30 dni (z możliwością przedłużenia o dalsze 14 dni), właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe i stałe tablice rejestracyjne do czasu potwierdzenia danych dotyczących pojazdu przez urząd, w którym był on poprzednio zarejestrowany;
- stały dowód rejestracyjny wydawany jest po spełnieniu wymogów rejestracji;
- w przypadku zakupu pojazdu na firmę nie posiadającą osobowości prawnej należy przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku zakupu pojazdu na firmę posiadającą osobowość prawną należy przedłożyć wyciąg z rejestru handlowego lub KRS-u oraz zaświadczenie o nadaniu numeru regon.
- w przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, do wniosku o rejestrację dołącza się dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu;
- w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu pełnego numeru nadwozia należy przy rejestracji pojazdu przedłożyć zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów z odczytem pełnych numerów.
- w przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic (tablicy) indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz U nr 58, poz. 515 z z późniejszymi zmianami)Dokumenty do pobrania:


Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
2007-12-07 09:52:19(79 KB)


 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.