Strona główna
SP ZOZ Oława
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie
ul. Baczyńskiego 1
55-200 Oława
tel. 301-13-00 fax. 301-13-12
www.zozolawa.wroc.pl
e-mail: zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Dyr. Andrzej Dronsejko     tel. 301-13-13
Z-ca Dyr. Donat Jerzy Cierpik     tel. 301-13-14

SP ZOZ Oława

  • Informacja na temat bieżącej sytuacji SP ZOZ Oława


Informacja na temat planowanych przekształceń w SP ZOZ (2006-06-29 10:22:07)
Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Oławskiego jak najlepszego zabezpieczenia medycznego jest głównym celem Zespołu Opieki Zdrowotnej. W celu rozszerzenia zakresu świadczonych przez szpital usług planowane jest dokonanie wielu zmian.

Zmiany mają polegać na likwidacji następujących komórek organizacyjnych :

- Poradnia Pediatryczna,

- Poradnia Wewnętrzna,

- Pododdział kardiologiczny,

- Pododdział INK

- Dział Chemioterapii,

- Dział Rehabilitacji,

- Dział Fizykoterapii

oraz dodaniu następujących komórek organizacyjnych :

- Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

- Oddział Urologiczny,

- Oddział Kardiologiczny

- Oddział Chemioterapii

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

- Centralna Dezynfektornia Łóżek

- Pralnia

- Oddziałowa Oddziału Urologicznego

- Oddziałowa Oddziału Ortopedycznego

- Oddziałowa SOR

- Oddziałowa ZOL i Opieki Paliatywnej

- Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii

- Centralna Izba Przyjęć

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

- Oddział Medycyny Paliatywnej.


Realizacja planowanych zmian zostanie rozłożona na okres około 5-7 lat. Założenia te zakładają racjonalne i pełne wykorzystanie posiadanej przez szpital infrastruktury. Powierzchnie nieużywane zostaną wyremontowane w celu prowadzenia działalności medycznej zgodnie z przepisami. Zakres udzielanych świadczeń ulegnie poszerzeniu o najbardziej potrzebne dla mieszkańców powiatu usługi biorąc pod uwagę epidemiologiczny punkt widzenia.Informacja na temat bieżącej sytuacji ZOZ Oława

2006-06-26 10:25:08(16 KB) 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.